11.  ซื้อรถยนต์ (ไม่เกิน 7 ที่นั่ง)  ภาษีซื้อให้รวมเป็นมูลค่า เพื่อนำไปคิดค่าเสื่อมราคา

Navigation:  ระบบบัญชี > ทรัพย์สิน >

11.  ซื้อรถยนต์ (ไม่เกิน 7 ที่นั่ง)  ภาษีซื้อให้รวมเป็นมูลค่า เพื่อนำไปคิดค่าเสื่อมราคา

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

สรรพากรกำหนดว่า ในกิจการซื้อรถยนต์ (ไม่เกิน 7 ที่นั่ง) ไม่สามารถนำภาษีซื้อมาขอคืนได้ แต่ให้รวมเป็นมูลค่าของทรัพย์

ที่ซื้อมา เพื่อนำไปคิดค่าเสื่อมราคา เช่น รถยนต์ราคา 500,000.- ภาษีซื้อ 35,000.- เวลาลงบัญชี

เดบิท        ยานพาหนะ        535,000.-

เครดิต        เงินสด/เช็ค        535,000.-