2.  หน้าจอผังบัญชี กรอบที่แสดงผังบัญชีล้นมาทับข้อความทางด้านขวา

Navigation:  ระบบบัญชี > ผังบัญชี/ยอดยกมา >

2.  หน้าจอผังบัญชี กรอบที่แสดงผังบัญชีล้นมาทับข้อความทางด้านขวา

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

1.  ตั้งค่าใน Windows ให้แสดงแบบ Large

font01

 

2.  ส่งแผ่นโปรแกรม มา Updat หลังวันที่ 16 ส.ค. 49