7.  ในเมนูผังบัญชี ทำไมเมื่อต้องการแก้ไขข้อมูลโดยกด <Alt+E> บางครั้งโปรแกรมก็ยอมให้แก้ไขในช่องเลขที่บัญชีได้ แต่บางครั้งก็จะข้ามไปให้แก้ไขในช่องชื่อบัญชีเลย

Navigation:  ระบบบัญชี > ผังบัญชี/ยอดยกมา >

7.  ในเมนูผังบัญชี ทำไมเมื่อต้องการแก้ไขข้อมูลโดยกด <Alt+E> บางครั้งโปรแกรมก็ยอมให้แก้ไขในช่องเลขที่บัญชีได้ แต่บางครั้งก็จะข้ามไปให้แก้ไขในช่องชื่อบัญชีเลย

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

การที่โปรแกรมจะยอมให้แก้ไขเลขที่บัญชีได้หรือไม่ จะขึ้นอยู่กับ

สาเหตุ 2 ประการ คือ หากเป็นเลขที่บัญชีคุม และมีบัญชีย่อยที่ถูกคุมด้วยบัญชีคุมตัวนี้อยู่ โปรแกรมจะข้ามมาให้แก้ไขชื่อบัญชีเลย ไม่ยอมให้แก้ไขเลขที่บัญชี และเลขที่บัญชีย่อยที่มีการนำไปเดินรายการแล้ว โปรแกรมก็จะไม่ยอมให้แก้ไขเลขที่บัญชีได้เช่นเดียวกัน (ในกรณีการแก้ไขเลขที่บัญชีโดยกด <Alt+E>)