5. หากต้องการเปลี่ยนบัญชีย่อยให้เป็นบัญชีคุม หลังจากที่มีการเดินรายาการในบัญชีนั้นไปแล้ว สามารถทำได้หรือไม่ อย่างไร

Navigation:  ระบบบัญชี > ผังบัญชี/ยอดยกมา >

5. หากต้องการเปลี่ยนบัญชีย่อยให้เป็นบัญชีคุม หลังจากที่มีการเดินรายาการในบัญชีนั้นไปแล้ว สามารถทำได้หรือไม่ อย่างไร

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

เปลี่ยนเลขที่บัญชีดังกล่าวให้เป็นเลขที่บัญชีอื่นไปก่อน (ต้องไม่ซ้ำกับที่มีอยู่เดิม) เช่น จาก 1111-00 เป็น 1111-01 จากนั้นสร้างเลขที่บัญชีเก่า (1111-00) ขึ้นมาอีกครั้ง กำหนดให้เป็นบัญชีคุม สุดท้ายให้เปลี่ยนระดับบัญชี และเลขที่บัญชีคุมยอดของเลขที่บัญชี 1111-01 ให้เป็นบัญชีย่อยภายใต้เลขที่บัญชี 1111-00