44. เข้าโปรแกรม express ด้วย bit9 เข้าได้ทุกเครื่อง มีอยู่เครื่องหนึ่งเข้าไม่ได้ ขึ้น รหัสผู้ใช้ไม่ถูกต้อง เช็ค PATH ในการเข้า ก็แหมือนกันทุกอย่าง เข้าผ่านจาก Network ก็ไม่ได้

Navigation:  เมนูอื่นๆ > ระบบความปลอดภัย >

44. เข้าโปรแกรม express ด้วย bit9 เข้าได้ทุกเครื่อง มีอยู่เครื่องหนึ่งเข้าไม่ได้ ขึ้น รหัสผู้ใช้ไม่ถูกต้อง เช็ค PATH ในการเข้า ก็แหมือนกันทุกอย่าง เข้าผ่านจาก Network ก็ไม่ได้

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

ลองให้อยู่เครื่องที่เข้าไม่ได้ ให้ ADM32 ก็จะเข้า Express ได้ แต่พอกลับไปที่เครื่องอื่นที่เคยเข้าได้ กลับเข้าไม่ได้แล้ว

ให้ลอง AMD32 ที่เครื่องแม่ ทุกเครื่องเข้าได้หมด แต่ยกเว้นเครื่องนี้ กลับเข้าไม่ได้อีกแล้ว

เครื่องนี้เป็น win 7 แต่เครื่องอื่นที่เป็น win7 กลับเข้าได้ปกติ

 

วิธีแก้ไข

เข้าไปที่ Control panel->Sync Center -> Mange offline files -> จะขึ้นเป็น Disable offline files อยู่ ให้กด 1 ครั้ง แล้ว Restart ใหม่

หรือแก้ตามนี้