9.  ทำใบลดหนี้รับคืนสินค้า โดยยอดที่ลดหนี้จำนวนเงินเป็น  480  แต่ต้นทุนที่รับคืนกลับมาในรายงานสินค้าเป็น  670  เวลาดูรายงาน  771  ยอดเป็นดังนี้คือ ยอดขาย  -480  ต้นทุนรับคืน  670  กำไรขั้นต้นได้เป็น  190  เป็น  -39.58% ซึ่งลูกค้าสงสัยว่าทำไมถึงเป็นกำไร

Navigation:  ระบบการเงิน > ลดหนี้/รับคืน >

9.  ทำใบลดหนี้รับคืนสินค้า โดยยอดที่ลดหนี้จำนวนเงินเป็น  480  แต่ต้นทุนที่รับคืนกลับมาในรายงานสินค้าเป็น  670  เวลาดูรายงาน  771  ยอดเป็นดังนี้คือ ยอดขาย  -480  ต้นทุนรับคืน  670  กำไรขั้นต้นได้เป็น  190  เป็น  -39.58% ซึ่งลูกค้าสงสัยว่าทำไมถึงเป็นกำไร

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

สาเหตุ เนื่องจากยอดที่ลดหนี้  มีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่าของสินค้าที่ได้รับกลับคืนมาดังตัวอย่าง  ลดหนี้ให้ลูกค้า  480  แต่ได้รับสินค้ากลับคืนมามีมูลค่า  670  ซึ่งสูงกว่า จึงมองว่าได้กำไร  190  แต่เปอร์เซ็นต์ที่ติดลบเนื่องจากการคำนวณดังนี้  190*100/-480= -39.58 ซึ่งถูกต้องแล้ว