9.  มีการกำหนดเลขที่เอกสารขึ้นมาใหม่และมีการคีย์เอกสารในเล่มนั้นแล้วต่อมาไม่ต้องการเอกสารเมนูนี้

แล้วจึงไปลบเลขที่เอกสารทิ้งจากเมนู กำหนดเลขที่เอกสารเลย ทำให้ตอนที่ไปคำนวณเมนูสินค้า 74

จะฟ้อง Message#.43 ค้นหารายการ ‘เลขที่เอกสาร’ใน ISRUN(CW)ไม่พบ หรือพบแต่ไม่ได้กำหนดค่าในช่อง ‘บันทึกบัญชี’ ลงสมุดรายวันไว้ จะไปเพิ่มเอกสารขึ้นมาใหม่ก็จำไม่ได้ว่าเพิ่มมาจากเมนูใด

Navigation:  เริ่มระบบ >

9.  มีการกำหนดเลขที่เอกสารขึ้นมาใหม่และมีการคีย์เอกสารในเล่มนั้นแล้วต่อมาไม่ต้องการเอกสารเมนูนี้

แล้วจึงไปลบเลขที่เอกสารทิ้งจากเมนู กำหนดเลขที่เอกสารเลย ทำให้ตอนที่ไปคำนวณเมนูสินค้า 74

จะฟ้อง Message#.43 ค้นหารายการ ‘เลขที่เอกสาร’ใน ISRUN(CW)ไม่พบ หรือพบแต่ไม่ได้กำหนดค่าในช่อง ‘บันทึกบัญชี’ ลงสมุดรายวันไว้ จะไปเพิ่มเอกสารขึ้นมาใหม่ก็จำไม่ได้ว่าเพิ่มมาจากเมนูใด

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

วิธีหาเอกสารเบื้องต้น ให้พิมพ์รายงาน 522 สมุดรายวัน/เรียงตามเลขที่ใบสำคัญ กำหนดเลขที่จากว่างๆ ถึง CW๙๙ วันที่ตามรอบบัญชี จะแสดงรายการที่มีค้างอยู่ในรายวันขึ้นมา แล้วดูตรงช่องชื่อบัญชี จะแสดงคำอธิบายว่าเอกสารนั้นเกี่ยวข้องกับอะไร แล้วค่อยไปเพิ่มจากเมนูนั้นขึ้นมาใหม่