9.  ลูกค้าต้องการให้เมนูจ่ายสินค้าภายในตัดได้แต่หน่วยย่อยอย่างเดียว โดยกำหนดค่าดังนี้

กำหนดหน่วยใหญ่และหน่วยย่อยไว้ในเมนูสินค้า ข้อ 2.(เพื่อดูรายงานคงเหลือได้ทั้ง 2 หน่วย) แล้วกำหนดเมนูเริ่มระบบ 1.3.1 ข้อ8. [ ] ปรับหน่วยนับรับ/จ่ายได้ (เอาติ๊กถูกออก) แต่เวลาตัดSTOCK โปรแกรมดึงแต่หน่วยใหญ่ตลอด

Navigation:  ระบบสินค้า > สินค้าประจำวัน > จ่ายสินค้าภายใน >

9.  ลูกค้าต้องการให้เมนูจ่ายสินค้าภายในตัดได้แต่หน่วยย่อยอย่างเดียว โดยกำหนดค่าดังนี้

กำหนดหน่วยใหญ่และหน่วยย่อยไว้ในเมนูสินค้า ข้อ 2.(เพื่อดูรายงานคงเหลือได้ทั้ง 2 หน่วย) แล้วกำหนดเมนูเริ่มระบบ 1.3.1 ข้อ8. [ ] ปรับหน่วยนับรับ/จ่ายได้ (เอาติ๊กถูกออก) แต่เวลาตัดSTOCK โปรแกรมดึงแต่หน่วยใหญ่ตลอด

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

วิธีแก้ไข  ต้องเอาช่องหน่วยใหญ่ในสินค้า 2. ออก(ปล่อยว่าง) โปรแกรมจึงจะดึงหน่วยย่อยให้  แต่..มีข้อเสีย คือดูรายงานสินค้าคงเหลือแสดงย่อย/ใหญ่ ไม่ได้  หรือก่อนดูรายงานก็ต้องไปใส่ไว้ก่อน แล้วค่อยมาลบออกเวลาจะตัดจ่ายในเมนูจ่ายสินค้าภายใน

**พี่โปรแกรมเมอร์จะแก้ในเวอร์ชั่นถัดไปค่ะ เนื่องจากแก้ยาก**