9. บันทึก OE แต่เนื่องจากมีใบกำกับภาษีหลายใบ ลูกค้าจึงไปเพิ่มใบกำกับในแฟ้มภาษีซื้อเข้าไป

    เช่น ใบกำกับภาษีที่คีย์มาจาก OE เป็น 1001

            เพิ่มเข้าในแฟ้มภาษีซื้อ               1002

แต่ปรากฏว่าพิมพ์รายงานภาษีซื้อแล้ว ในกำกับภาษี 1002 กลับถูกเรียงขั้นก่อน 1001

Navigation:  ระบบซื้อ > ค่าใช้จ่าย >

9. บันทึก OE แต่เนื่องจากมีใบกำกับภาษีหลายใบ ลูกค้าจึงไปเพิ่มใบกำกับในแฟ้มภาษีซื้อเข้าไป

    เช่น ใบกำกับภาษีที่คีย์มาจาก OE เป็น 1001

            เพิ่มเข้าในแฟ้มภาษีซื้อ               1002

แต่ปรากฏว่าพิมพ์รายงานภาษีซื้อแล้ว ในกำกับภาษี 1002 กลับถูกเรียงขั้นก่อน 1001

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

สาเหตุ การคีย์ใบกำกับจากแฟ้มภาษีซื้อโดยตรง จะไม่มี RECTYP ในไฟล์ ISVAT ซึ่งโปรแกรมพิมพ์รายงาน จะเรียงจาก RECTYP แล้วตามด้วย DOCNUM ดังนั้น 1002 ที่ RECTYP ว่างอยู่ จึงถูกเรียงลำดับก่อน ซึ่งถ้าต้องการให้มี Rectyp จะต้องไปบันทึกใบกำกับภาษีจาก OE ที่แถบภาษีซื้อ <Ctrl+F7> ใบกำกับก็จะเรียงให้จาก 1001 และต่อด้วย 1002 ตามปกติ