8.  เข้าไปแก้ไข ชื่อสินค้าในหน้าบิล แต่โปรแกรมกลับดึงข้อความจากช่องหมายเหตุด้านบนมาให้

Navigation:  ระบบสินค้า > สินค้าประจำวัน > จ่ายสินค้าภายใน >

8.  เข้าไปแก้ไข ชื่อสินค้าในหน้าบิล แต่โปรแกรมกลับดึงข้อความจากช่องหมายเหตุด้านบนมาให้

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

สาเหตุ โปรแกรม ไม่ได้ดึงจากช่องหมายเหตุด้านบนมาให้  แต่เนื่องมาจาก

1.ที่เริ่มระบบ ข้อ 131 ข้อ 27  เปลี่ยนชื่อสินค้าในเอกสารรายการประจำวันสินค้า  ไม่ได้ใส่ ติ๊กถูกไว้ ทำให้เวลาที่เราเปิดบิล  หากเรามีการคีย์หมายเหตุ  ในไฟล์ STDES จะดึงหมายเหตุที่เราคีย์มาเก็บเป็นชื่อสินค้าไว้ ทำให้เวลาเราแก้ฟอร์ม จะดึงจาก STCRD->STKDES ไม่ได้ ต้องดึงจาก   STMAS->STKDES  แทนค่ะ

2.ถ้าเราต้องการดึงจาก STCRD->STKDES  ที่เริ่มระบบ ข้อ 131 ข้อ 27  เปลี่ยนชื่อสินค้าในเอกสารรายการประจำวันสินค้า  ให้ใส่ ติ๊กถูกไว้   แต่เอกสารของเก่าที่คีย์ไว้ที่จ่ายภายใน  ชื่อที่หน้าจอจะเปลี่ยนเป็นหมายเหตุแทน และใน STCRD->STKDES ก็เก็บข้อความของหมายเหตุแทนที่ไปเลย ฉะนั้น จะได้เฉพาะใบใหม่เท่านั้น ใบเก่า ต้องแก้ไขช่องชื่อแทนเองค่ะ

 

stk-pd01

 

***ที่เริ่มระบบ ข้อ 131 ข้อ 27  เปลี่ยนชื่อสินค้าในเอกสารรายการประจำวันสินค้า  ไม่ได้ใส่ ติ๊กถูกไว้

 

stk-pd02

 

***ที่เริ่มระบบ ข้อ 131 ข้อ 27  เปลี่ยนชื่อสินค้าในเอกสารรายการประจำวันสินค้า  ใส่ ติ๊กถูกไว้   ช่องรายละเอียดจะดึงจากด้านบนหมายเหตุมาให้เลย ต้องเข้ามาแก้ไข แล้วเปลี่ยนชื่อใหม่เอง  (ไม่มีการแก้โปรแกรมให้)  แต่เอกสารที่เพิ่มใหม่  ก็จะเป็นชื่อสินค้าปกติค่ะ