8.  คีย์ข้อมูลในเอกสาร OE ใส่แผนกเป็น 01 บัญชีบันทึกให้เป็นผิดเป็น

Navigation:  ระบบซื้อ > ค่าใช้จ่าย >

8.  คีย์ข้อมูลในเอกสาร OE ใส่แผนกเป็น 01 บัญชีบันทึกให้เป็นผิดเป็น

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

Dr. ค่าใช้จ่าย                        446.73

Dr. ภาษีซื้อ                                 31.27

 Cr. เงินสด-แผนก 01                          31.27

 Cr. เงินสด                                446.73

 

สาเหตุ เป็นเพราะมีการเชื่อมต่อระบบบัญชีที่เมนู เริ่มระบบ ข้อ 5. ข้อ 2. บัญชีพัก ใส่เป็นบัญชีเงินสดไว้