84.   ทำเอกสารจ่ายชำระหนี้ในเดือนตุลาคม วันที่ 05/10/49 แล้วไปดูรายงานวิเคราะห์การซื้อ

ในคอลัมน์ยอดจ่ายไม่มีตัวเลขแสดงขึ้นมาเลย

Navigation:  แบบฟอร์ม และ รายงาน > ปัญหาต่าง ๆ ในการพิมพ์รายงาน > 8.  รายงานวิเคราะห์การซื้อ > 4.  สรุปยอดซื้อเชื่อแยกตามผู้จำหน่าย (งวด 7-12) >

84.   ทำเอกสารจ่ายชำระหนี้ในเดือนตุลาคม วันที่ 05/10/49 แล้วไปดูรายงานวิเคราะห์การซื้อ

ในคอลัมน์ยอดจ่ายไม่มีตัวเลขแสดงขึ้นมาเลย

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

สาเหตุ เพราะรายงานนี้ จะยึดตามวันที่จ่ายเงิน ไม่ใช่ วันที่ทำเอกสาร แต่เอกสารนี้ทำการจ่ายชำระหนี้ โดยวันที่เอกสารเป็น 05/10/49 แต่วันที่จ่ายเป็น 01/11/49 รายงานนี้จึงแสดงยอดจ่ายใน เดือนพฤศจิกายน แทน

 

หมายเหตุ รายงานวิเคราะห์การซื้อ 8.5 และรายงานวิเคราะห์การขาย 7.4 และ 7.5 ก็เช่นเดียวกัน