812.  พิมพ์รายงานประวัติการซื้อ/แยกตามสินค้า เรียกดูเฉพาะรหัสค่าใช้จ่าย และระบุแผนกด้วย

แต่สั่งพิมพ์แล้วขึ้นว่า "ไม่มีข้อมูลตามขอบเขตที่กำหนด" ทั้งที่เอกสาร OE ได้มีการระบุแผนกไว้ที่ด้านบนเอกสารด้วย

Navigation:  แบบฟอร์ม และ รายงาน > ปัญหาต่าง ๆ ในการพิมพ์รายงาน > 8.  รายงานวิเคราะห์การซื้อ > 1.  ประวัติการซื้อ >

812.  พิมพ์รายงานประวัติการซื้อ/แยกตามสินค้า เรียกดูเฉพาะรหัสค่าใช้จ่าย และระบุแผนกด้วย

แต่สั่งพิมพ์แล้วขึ้นว่า "ไม่มีข้อมูลตามขอบเขตที่กำหนด" ทั้งที่เอกสาร OE ได้มีการระบุแผนกไว้ที่ด้านบนเอกสารด้วย

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

 

·  ที่เอกสาร OE ต้องระบุแผนกเข้าไปในส่วนของ ของ F8 ด้วย