8.  ปัญหา  ลูกค้าดูรายงาน 42C ไม่เท่ากับ GL บัญชีสินค้า ซึ่งลูกค้าก็ไปไล่หาวันที่ผิดมา จนเจอว่า เป็นที่ เอกสาร GR5301001 ของลูกค้า  หน้าบิลใส่ยอดไว้  5500.66  แต่ใน stock ตัดต้นทุนไว้แค่ 5120.28 ก็เลยให้เข้าไปที่หน้าจอ GR ใบนั้น กดดูการบันทึกบัญชี ได้ เดบิต เจ้าหนี้  5500.66 เครดิต สินค้าคงเหลือ 5500.66 ซึ่งพอไปดู รายงาน 411 ทุกตัวรวมกัน ได้  5120.28 ก็เลยให้ลูกค้าสั่งลงบัญชีใหม่ แต่เวลาบันทึกบัญชี โปรแกรมลงบัญชีแล้ว ยอดเดบิต เครดิต ไม่ดุล กัน จัดเรียงข้อมูลแล้ว สั่งลงบัญชีใหม่แล้ว ทำทุกอย่างแล้วก็ยังไม่ดุล ตามรูปภาพค่ะ

Navigation:  ระบบการเงิน > ลดหนี้/ส่งคืน >

8.  ปัญหา  ลูกค้าดูรายงาน 42C ไม่เท่ากับ GL บัญชีสินค้า ซึ่งลูกค้าก็ไปไล่หาวันที่ผิดมา จนเจอว่า เป็นที่ เอกสาร GR5301001 ของลูกค้า  หน้าบิลใส่ยอดไว้  5500.66  แต่ใน stock ตัดต้นทุนไว้แค่ 5120.28 ก็เลยให้เข้าไปที่หน้าจอ GR ใบนั้น กดดูการบันทึกบัญชี ได้ เดบิต เจ้าหนี้  5500.66 เครดิต สินค้าคงเหลือ 5500.66 ซึ่งพอไปดู รายงาน 411 ทุกตัวรวมกัน ได้  5120.28 ก็เลยให้ลูกค้าสั่งลงบัญชีใหม่ แต่เวลาบันทึกบัญชี โปรแกรมลงบัญชีแล้ว ยอดเดบิต เครดิต ไม่ดุล กัน จัดเรียงข้อมูลแล้ว สั่งลงบัญชีใหม่แล้ว ทำทุกอย่างแล้วก็ยังไม่ดุล ตามรูปภาพค่ะ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

gr-glacc

 

ตามรูป  จะมีบัญชีต้นทุนขาย เพิ่มขึ้นมา แต่เพิ่มด้วยยอดที่เท่ากับยอดบิล ซึ่งจริงๆๆ ควรจะเป็นผลต่าง 5500.66 – 5120.28 = 380.38 แต่โปรกรมกลับไม่ขึ้นผลต่างให้ ทั้งๆ ที่ทำทุกอย่างแล้ว ก็เลยให้ลูกค้าส่งข้อมูลมาเช็คค่ะ

เมื่อมาถึงเรา เข้าไปดูข้อมูล ตามที่ลูกค้าแจ้ง ก็เป็นไปตามรูปภาพเลย ซึ่งยอดไม่ดุล โปรแกรมไม่น่าจะบันทึกให้ แต่ก็ยังบันทึกบัญชีให้

 

วิธีแก้ไข  ลองสั่งลงบัญชีใหม่ แล้วได้    เช็ควันที่โปรแกรม 3/01/2013 ก็เลยให้ลูกค้าอัพเดทโปรแกรมก่อน อัพแล้วเป็น 25/09/2013  แล้วสั่งลงบัญชีใหม่ ปรากฏว่า ได้เลยค่ะ