7. หลังโอนย้ายข้อมูลขึ้น ข้อมูลไม่ครบในกลุ่มที่ 1 ของแถวที่ 4

Navigation:  ระบบการเงิน > ปัญหาที่เกิดจากการยื่น แบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย ผ่าน Internet > ภ.ง.ด.53 >

7. หลังโอนย้ายข้อมูลขึ้น ข้อมูลไม่ครบในกลุ่มที่ 1 ของแถวที่ 4

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

txp53-01

 

สาเหตุ ถ้ามาเปิดข้อมูลที่คีย์ ในโปรแกรมบรรทัด เงื่อนไขการหักภาษี ไม่ได้ระบุ ต้องระบุด้วย

 

txp53-03

 

หรือถ้าเปิดไฟล์จาก Notepad ด้านท้ายจะไม่มีตัวเลขขึ้นเหมือนบรรทัดอื่น

 

txp53-02