782.  เวลาพิมพ์รายงานเลือกพนักงานขายทั้งหมด แต่มีบางพนักงานขายไม่โชว์

ยอดทั้งที่มีการเปิดบิล

Navigation:  แบบฟอร์ม และ รายงาน > ปัญหาต่าง ๆ ในการพิมพ์รายงาน > 7.  รายงานวิเคราะห์การขาย > 8.  สรุปยอดขาย แจกแจงเป็นงวด ๆ >

782.  เวลาพิมพ์รายงานเลือกพนักงานขายทั้งหมด แต่มีบางพนักงานขายไม่โชว์

ยอดทั้งที่มีการเปิดบิล

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

สาเหตุ  

1. หลังจากเปิดบิดขายด้วยรหัสพนักงานรายนี้ แล้วไปทำการลบรหัสพนักงานขายออก

2. ครั้งแรกที่พิมพ์รายงานนี้ โปรแกรมจะสร้างไฟล์ ชื่อ TMPSLM.CDX ไว้ในที่เก็บข้อมูล

หลังจากนั้นอาจจะมีการเพิ่มข้อมูลใหม่ แล้ว เวลามาพิมพ์รายงานตัวนี้อีกครั้ง อาจจะได้ข้อมูลเหมือนเดิมคือ

ไม่รวมของใหม่ แต่โปรแกรมใหม่ได้มีการขึ้นข้อความเพื่อจะให้มีการถามว่าต้องการสร้างไฟล์ ใหม่หรือไม่ ดังรูป

 

re782