775.  ต้องการกำหนดให้พนักงานขายเข้าโปรแกรมแล้วสามารถดูรายงาน

ที่เกี่ยวข้องกับการขายได้เฉพาะตามรหัสพนักงานขายของตนเองเท่านั้น

Navigation:  แบบฟอร์ม และ รายงาน > ปัญหาต่าง ๆ ในการพิมพ์รายงาน > 7.  รายงานวิเคราะห์การขาย > 7.  สรุปยอดขาย ตามช่วงวันที่ >

775.  ต้องการกำหนดให้พนักงานขายเข้าโปรแกรมแล้วสามารถดูรายงาน

ที่เกี่ยวข้องกับการขายได้เฉพาะตามรหัสพนักงานขายของตนเองเท่านั้น

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

·ให้สร้างรายงานที่เกี่ยวข้องกับการขายของพนักงานขายแต่ละคนขึ้นมาคนละรายงาน แล้วใส่คำสั่งให้เจาะจงพนักงานขาย เช่น รายงาน 775 ใส่ Query=.AND.SLMCOD>='สามารถ'.AND. SLMCOD<='สามารถ' หลังจากนั้นให้ไปกำหนดที่เมนูแฟ้มผู้ใช้งานระบบ กำหนดเมนูย่อยเป็นรายงานของแต่ละคนเลย