762. จัดลำดับยอดขาย ตามปริมาณ  ลูกค้าดูรายงาน ขึ้นแบบนี้

สินค้าตัวที่ 1        -6

สินค้าตัวที่ 2        1

สินค้าตัวที่ 3        3

Navigation:  แบบฟอร์ม และ รายงาน > ปัญหาต่าง ๆ ในการพิมพ์รายงาน > 7.  รายงานวิเคราะห์การขาย > 6.  จัดลำดับยอดขาย >

762. จัดลำดับยอดขาย ตามปริมาณ  ลูกค้าดูรายงาน ขึ้นแบบนี้

สินค้าตัวที่ 1        -6

สินค้าตัวที่ 2        1

สินค้าตัวที่ 3        3

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

ลูกค้าแจ้งว่า ทำไมไม่จัดลำดับ ตามปริมาณ เพราะเห็นติดลบขึ้นมาก่อน ซึ่งโปรแกรมเราจะเอา ขายสด+ขายเชื่อ-รับคืน ซึ่งปีนี้ลูกค้ามีการรับคืนมากกว่าการขาย จึงทำให้ติดลบ

แต่โปรแกรมเราไม่ได้มองเฉพาะจำนวน โปรแกรมเราใส่สูตรในรายงาน ดังนี้

Key=STR(TRNQTY,15,4)+STR(SALVAL,15,2)   เอาจำนวน+มูลค่าขาย แล้วค่อยจัดลำดับ ซึ่งอาจทำให้ ตัวที่ติดลบอยู่ก่อนได้

 

ให้แก้รายงานเป็น

Key=TRNQTY         โปรแกรมก็จะจัดลำดับเฉพาะปริมาณ ค่ะ