74-75.  พิมพ์รายงาน 74  สรุปยอดขายเชื่อแยกตามลูกค้า(งวด1-6) ซึ่งมีการเปิดบิลที่ขายเชื่ออย่างเดียว และ 75 สรุปยอดขายเชื่อแยกตามลูกค้า(งวด7-12) ปรากฏว่ามีเอกสารบางใบยอดไม่เข้ารายงานให้แต่ดูที่รายงาน 73 สรุปยอดขายประจำงวดมียอดถูกต้อง

Navigation:  แบบฟอร์ม และ รายงาน > ปัญหาต่าง ๆ ในการพิมพ์รายงาน > 7.  รายงานวิเคราะห์การขาย > 4.  สรุปยอดขายเชื่อ แยกตามลูกค้า (งวด1-6) >

74-75.  พิมพ์รายงาน 74  สรุปยอดขายเชื่อแยกตามลูกค้า(งวด1-6) ซึ่งมีการเปิดบิลที่ขายเชื่ออย่างเดียว และ 75 สรุปยอดขายเชื่อแยกตามลูกค้า(งวด7-12) ปรากฏว่ามีเอกสารบางใบยอดไม่เข้ารายงานให้แต่ดูที่รายงาน 73 สรุปยอดขายประจำงวดมียอดถูกต้อง

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

สาเหตุ เอกสารขายที่ลูกค้าทำ มีการตัดเงินมัดจำล้างกันเป็น 0.00 พอดี  ทำให้ไม่มียอดใน

รายงาน 74 กับ 75 ซึ่งสามารถตรวจสอบหน้ารายละเอียดลูกค้า ในตารางสะสมยอดเงิน ก็ได้ ถ้ายอดในหน้านี้เป็น 0.00 ก็จะไม่ออกรายงาน