70.  เปิดบิล SO เกินวงไม่ฟ้อง แต่นำบิลนี้มาเปิดบิลขาย กับฟ้องเกินวงอนุมัติ ซึ่งใบสั่งขายในเริ่มระบบก็มี ล็อคเกินวงไว้

Navigation:  ระบบขาย > บิลขาย >

70.  เปิดบิล SO เกินวงไม่ฟ้อง แต่นำบิลนี้มาเปิดบิลขาย กับฟ้องเกินวงอนุมัติ ซึ่งใบสั่งขายในเริ่มระบบก็มี ล็อคเกินวงไว้

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

ตั้งวงเงินอนุมัติไว้ 50,000 บาท เปิด SO 49,000 บาท ประเภทราคาเป็น 2 แยก VAT โปรแกรมไม่ฟ้องเรื่องวงเงินอนุมัติ แต่ถ้าดึง SO ไปอ้าง IV โปรแกรมกับฟ้องเกินวงเงิน ในความเป็นจริงแล้วต้องฟ้องที่หน้า SO เลย เช็คกับพี่โปรแกรมเมอร์แล้ว SO จะมองที่รายการสินค้าเป็นหลัก ถ้ายอดในรายการไม่ถึงยอดที่ตั้งวงเงินอนุมัติไว้ก็จะไม่ฟ้องเตือน แต่ถ้า IV จะมองที่ยอดสุทธิท้ายบิล พี่โปรแกรมเมอร์ตั้งใจให้เป็นแบบนี้เพราะเค้ามองว่า SO ยังไม่ใช่ยอดหนี้ที่แท้จริง และ SO สามารถเลือกรายการที่ส่งได้ เลยไม่มองที่ยอดสุทธิ