8.  ใช้ Windows 98 เป็นเครื่อง  Server

Navigation:  ติดตั้งโปรแกรม >

8.  ใช้ Windows 98 เป็นเครื่อง  Server

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

สาเหตุ

ท่านไม่สามารถใช้ Windwos 98 ทำเป็นเครื่อง Server ได้ ถึงแม้ว่าท่านจะสามารถเข้าโปรแกรมโดยผ่านทาง Network Neighborhood และโทรมาลงทะเบียนโปรแกรมได้เรียบร้อยแล้ว(รหัสเครื่องเป็นแบบเน็ทเวิร์ค) แต่ท่านจะพบปัญหาที่ Client (เครื่องลูก) คือจะไม่สามารถใช้งานโปรแกรมได้

 

 

วิธีแก้ไข

ที่เครื่อง Server ให้เปลี่ยนระบบปฏิบัติการใหม่ เป็น Windows XP, Windows 2000, Windows 2003, Windows Vista แล้วลงทะเบียนโปรแกรมอีกครั้ง