6.  มีการกำหนดรายละเอียดสินค้าเป็นสินค้าชุด ซ้อน ชุด โดยสินค้าชุดแรก สินค้าประกอบ ระดับ 1 กำหนดเป็นสินค้าชุดพิเศษ และสินค้าชุด ตัวที่ 2 ดึงรหัสสินค้าชุดแรก มาเป็นตัวประกอบ โดยกำหนดเป็นสินค้าชุดพิเศษ เช่นเดียวกัน  หลังจากนั้นได้ดึงรหัสสินค้าชุดตัวที่ 2 ไปเปิดบิลขาย ปรากฏว่า โปรแกรมไม่ยอมตัด stock ของตัวประกอบของสินค้าชุดแรกให้

Navigation:  ระบบสินค้า > สินค้าชุดธรรมดา/พิเศษ >

6.  มีการกำหนดรายละเอียดสินค้าเป็นสินค้าชุด ซ้อน ชุด โดยสินค้าชุดแรก สินค้าประกอบ ระดับ 1 กำหนดเป็นสินค้าชุดพิเศษ และสินค้าชุด ตัวที่ 2 ดึงรหัสสินค้าชุดแรก มาเป็นตัวประกอบ โดยกำหนดเป็นสินค้าชุดพิเศษ เช่นเดียวกัน  หลังจากนั้นได้ดึงรหัสสินค้าชุดตัวที่ 2 ไปเปิดบิลขาย ปรากฏว่า โปรแกรมไม่ยอมตัด stock ของตัวประกอบของสินค้าชุดแรกให้

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

สาเหตุ  เมื่อเรานำสินค้าชุดพิเศษมาเปิดบิลขายแล้วจะตัดสต๊อกด้วยนั้น ต้องเลือกรายการสินค้าด้วย เมื่อชุดแรกเป็นชุดพิเศษที่ถูกซ่อนอยู่ทำให้โปรแกรมไม่มีรายการขึ้นมาถามจึงไม่ตัดสต๊อกให้

 

วิธีแก้ไข แนะนำให้กำหนดสินค้าชุดแรก เป็นสินค้าชุดธรรมดา โปรแกรมก็จะตัดสต๊อก ตามปกติ    

 

หมายเหตุ การจะตั้งชุดซ้อนชุด สามารถทำได้ในกรณี ชุดธรรมดาซ้อนชุดธรรมดา และ ชุดพิเศษซ้อนชุดธรรมดา