6.  ลูกค้าต้องการลบเช็คจ่าย  จึงพาไปลบที่เมนูการเงินข้อ 3.7 แล้วกด Ctrl+D หาเช็คที่ต้องการลบ

แล้วดับเบิ้ลคลิก  ลูกค้าสังเกตว่าช่องสถานะเช็ค จากเช็คจ่ายกลับเปลี่ยนเป็นเช็คคืน

Navigation:  ระบบการเงิน > ธนาคาร > เช็คจ่าย >

6.  ลูกค้าต้องการลบเช็คจ่าย  จึงพาไปลบที่เมนูการเงินข้อ 3.7 แล้วกด Ctrl+D หาเช็คที่ต้องการลบ

แล้วดับเบิ้ลคลิก  ลูกค้าสังเกตว่าช่องสถานะเช็ค จากเช็คจ่ายกลับเปลี่ยนเป็นเช็คคืน

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

สาเหตุ เป็นที่โปรแกรมครับ  แต่ถ้าวันที่ประมาณเดือน 09/53 จะไม่เป็นครับ