6.  ติดตั้ง Fonts ไม่ได้(Windows XP) ที่ว่าติดตั้งไม่ได้คือเข้าไปในหัวข้อ install new fonts ได้ ก็จะมีกรอบ Add fonts ขึ้นมา แล้วลูกค้าก็ Brow ไปยังตำแหน่งที่เก็บโปรแกรมแล้วแต่ในกรอบ List of fonts ก็ยังไม่มี Fonts แสดงขึ้นมา แล้วติดตั้ง Fonts ไม่ได้(Windows XP) ที่ว่าติดตั้งไม่ได้คือเข้าไปในหัวข้อ install new fonts แล้วอ่ะนะครับ ก็จะมีกรอบ Add fonts ขึ้นมา แล้วลูกค้าก็ Brow ไปยังตำแหน่งที่เก็บโปรแกรมแล้วแต่ในกรอบ List of fonts ก็ยังไม่มี Fonts แสดงขึ้นมา

Navigation:  Add Fonts >

6.  ติดตั้ง Fonts ไม่ได้(Windows XP) ที่ว่าติดตั้งไม่ได้คือเข้าไปในหัวข้อ install new fonts ได้ ก็จะมีกรอบ Add fonts ขึ้นมา แล้วลูกค้าก็ Brow ไปยังตำแหน่งที่เก็บโปรแกรมแล้วแต่ในกรอบ List of fonts ก็ยังไม่มี Fonts แสดงขึ้นมา แล้วติดตั้ง Fonts ไม่ได้(Windows XP) ที่ว่าติดตั้งไม่ได้คือเข้าไปในหัวข้อ install new fonts แล้วอ่ะนะครับ ก็จะมีกรอบ Add fonts ขึ้นมา แล้วลูกค้าก็ Brow ไปยังตำแหน่งที่เก็บโปรแกรมแล้วแต่ในกรอบ List of fonts ก็ยังไม่มี Fonts แสดงขึ้นมา

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

สรุปคือว่า File Fontext.dll ของเครื่องนี้น่าจะเสียเพราะว่าเปรียบเที่ยบขนาดกับ Windows Xp อีกเครื่องนึงที่สามารถทำได้ขนาดมันต่างกัน

แก้ไขโดยการ ไป Copy Fontext.dll จากอีกเครื่องนึงมา แต่ต้องมีการเปิดโชว์ Hidden File ก่อนนะครับ แล้วเครื่องที่มีปัญหาก็ Rename File ตัวเดิมไว้ก่อน แล้วก็วางลงไปครับ