6.  หากเข้าหน้าจอ AI แล้วคลิกแถบรายการตัดเงินมัดจำ ตรงเอกสารที่ตัด ไปกรอกเอาเอง ไม่แนะนำให้กรอกเอกสารเป็นเลขที่ RE ที่มีอยู่ในเครื่อง เพราะจะทำให้ RE ใบดังกล่าวปรากฏเอกสาร AI นั้นๆ ขึ้นมาด้วย

Navigation:  ระบบขาย > รับเงินมัดจำ >

6.  หากเข้าหน้าจอ AI แล้วคลิกแถบรายการตัดเงินมัดจำ ตรงเอกสารที่ตัด ไปกรอกเอาเอง ไม่แนะนำให้กรอกเอกสารเป็นเลขที่ RE ที่มีอยู่ในเครื่อง เพราะจะทำให้ RE ใบดังกล่าวปรากฏเอกสาร AI นั้นๆ ขึ้นมาด้วย

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

ai_re_01

 

 

ai_re_02