6.  มีการทำรับชำระหนี้ โดยรับชำระ 2 ครั้ง เป็นเช็ค 2 ใบ ต่อจากนั้นไปทำการผ่านเช็คใบแรก หลังจากผ่านเช็คใบแรก แล้วไปดูรายงาน 1A...  โดยระบุวันที่ก่อนการรับชำระหนี้ ครั้งที่ 2 ยอดคงค้างของ IV ใบนั้นไม่ขึ้น  ซึ่งจริงๆ แล้วควรจะมียอดคงค้างขึ้น

Navigation:  ระบบการเงิน > รับชำระหนี้ >

6.  มีการทำรับชำระหนี้ โดยรับชำระ 2 ครั้ง เป็นเช็ค 2 ใบ ต่อจากนั้นไปทำการผ่านเช็คใบแรก หลังจากผ่านเช็คใบแรก แล้วไปดูรายงาน 1A...  โดยระบุวันที่ก่อนการรับชำระหนี้ ครั้งที่ 2 ยอดคงค้างของ IV ใบนั้นไม่ขึ้น  ซึ่งจริงๆ แล้วควรจะมียอดคงค้างขึ้น

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

สาเหตุ  เกิดจากวันที่ ที่ขึ้นในช่องชำระเงินเรียบร้อยในหน้าเอกสาร IV ใบนั้น

ซึ่งจริงๆ แล้ว ทำการผ่านเช็คใบแรก วันที่เรียบร้อย ยังไม่ควรขึ้น

 

วิธีแก้ไข   ส่งแผ่นอัพเดท เป็นที่โปรแกรมค่ะ แก้แล้ววันที่ 18/04/51 แก้เฉพาะ

โปรแกรมวินโดว์อย่างเดียว