68. ปัญหา ลูกค้าเปิดบิลขายสดและขายเชื่อยิง BARCOD ที่ช่องรายละเอียดแล้วค้นหารหัสที่ยิงไปไม่พบ จะขึ้นเป็นสินค้ารหัสแรกเสมอ แต่ไปยิงที่เมนูสินค้า 2 ค้าหารหัสสินค้าพบทุกตัว

Navigation:  ระบบขาย > บิลขาย >

68. ปัญหา ลูกค้าเปิดบิลขายสดและขายเชื่อยิง BARCOD ที่ช่องรายละเอียดแล้วค้นหารหัสที่ยิงไปไม่พบ จะขึ้นเป็นสินค้ารหัสแรกเสมอ แต่ไปยิงที่เมนูสินค้า 2 ค้าหารหัสสินค้าพบทุกตัว

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 วิธีแก้ไข เวลาลูกค้าเปิดบิลขาย รายการแรกให้ CURSOR กระพริบที่ช่องลำดับแล้วค่อยยิง BARCOD ส่วนรายการที่ 2 3 4 5 ให้ CURSOR กระพริบที่ช่องรายละเอียดแล้วค่อยยิง BARCOD ค่ะ