66. คีย์ JU ห้องสินค้าติดลบ ทั้งทั้งที่ดูรายงานสินค้าคงเหลือก็ยังมีของ แต่คีย์ IV ด้วยจำนวนเท่ากันไม่ฟ้อง

Navigation:  ระบบขาย > บิลขาย >

66. คีย์ JU ห้องสินค้าติดลบ ทั้งทั้งที่ดูรายงานสินค้าคงเหลือก็ยังมีของ แต่คีย์ IV ด้วยจำนวนเท่ากันไม่ฟ้อง

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

สาเหตุ เกิดจากลูกค้าเปลี่ยนรอบบัญชี เช่น สมมุติมีของยอดยกมา 3 ชิ้น ปี 56 แต่ลูกค้าอยู่ดีดีเปลี่ยนรอบบัญชีเป็นปี 57 (ปี 56 มีการขายของออกไปแล้ว 3 ตัว) ทำให้ โปรแกรมมองว่า 3 ตัวที่กรอกยอดยกมาเป็นของของปี 57 ต้นปี เวลาคีย์ JU เลยฟ้องติดลบ เพราะ JU มันจะย้อนไปคิดที่เปิดบิลขายในปี 56 ด้วย แต่ IV ไม่ได้ย้อนคิด (ถ้าตรวจสอบสินค้าติดลบ เป็น 0 ต้องแก้ตรวจสอบสินค้าติดลบเป็น 2 ด้วย)