65. นำรหัสสินค้าชุดไปเปิดบิลย้อนหลัง ขึ้นฟ้องสินค้ารหัสสินค้า A1 ติดลบ แต่ถ้านำรหัสสินค้า A1 เปิดบิลวันที่เดียวกัน ไม่ขึ้นฟ้องสินค้าติดลบ (ค่าเริ่มระบบ ตั้งสินค้าสินค้าติดลบเป็น A ในรายละเอียดสินค้า รหัสสินค้า A1 ไม่ได้ตั้งให้สินค้าติดลบ)

Navigation:  ระบบขาย > บิลขาย >

65. นำรหัสสินค้าชุดไปเปิดบิลย้อนหลัง ขึ้นฟ้องสินค้ารหัสสินค้า A1 ติดลบ แต่ถ้านำรหัสสินค้า A1 เปิดบิลวันที่เดียวกัน ไม่ขึ้นฟ้องสินค้าติดลบ (ค่าเริ่มระบบ ตั้งสินค้าสินค้าติดลบเป็น A ในรายละเอียดสินค้า รหัสสินค้า A1 ไม่ได้ตั้งให้สินค้าติดลบ)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

สินค้าตัวประกอบ 1 ตัวตั้งในรายละเอียดสินค้า สินค้าติดลบได้ เป็น N