62. เมนูขายสด มีปุ่มเงินทอน โดยสามารถกด Shift+F11 ได้เลย

Navigation:  ระบบขาย > บิลขาย >

62. เมนูขายสด มีปุ่มเงินทอน โดยสามารถกด Shift+F11 ได้เลย

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

hs_cash