5.  ดูรายงานภาษีขาย ช่องมูลค่าสินค้าอัตราศูนย์ จะมีข้อมูลออกมา ต่อเมื่อเข้าเงื่อนไข ดังนี้

Navigation:  ระบบการเงิน > ภาษีมูลค่าเพิ่ม >

5.  ดูรายงานภาษีขาย ช่องมูลค่าสินค้าอัตราศูนย์ จะมีข้อมูลออกมา ต่อเมื่อเข้าเงื่อนไข ดังนี้

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

1.  ต้องกำหนดแยกประเภท Vat ที่รายการสินค้า = 'Y'

2.  ประเภท Vat ของสินค้าต้องเป็น 0 (ในรายละเอียดสินค้าข้อ 2. ) หรือ หน้าบิลขายตรง F8 ต้องกำหนดช่อง V = 0