6. หน้าจอ PS เพิ่มเอกสารแล้ว Enter  มาถึงตารางในคอลัมน์ F8  เลือกรายการที่

จะจ่ายชำระหนี้ ในคอลัมน์ TAB ที่ขึ้นมาให้เลือกเอกสารแต่ละครั้งขึ้นมาไม่เหมือนกัน

Navigation:  ระบบการเงิน > จ่ายชำระหนี้ >

6. หน้าจอ PS เพิ่มเอกสารแล้ว Enter  มาถึงตารางในคอลัมน์ F8  เลือกรายการที่

จะจ่ายชำระหนี้ ในคอลัมน์ TAB ที่ขึ้นมาให้เลือกเอกสารแต่ละครั้งขึ้นมาไม่เหมือนกัน

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

สาเหตุ   โปรแกรมจะเช็คว่าเอกสาร RR มีดึงไปทำเอกสารใบรับวางบิลหรือไม่ ถ้ามีก็จะแสดงรายการให้เลือกตามใบรับวางบิล

แต่ถ้าไม่มีเอกสารใบรับวางบิล ก็จะขึ้นให้ตามวันที่ครบกำหนด