6.  ลูกค้าทำใบลดหนี้ส่งคืน(อ้างบิลในปีเดียวกัน)การบันทึกบัญชีมีบัญชีต้นทุนขึ้นมาด้วยตรวจสอบเบื้องต้น ใบลดหนี้อ้างบิลซื้อ จำนวนเงินในการคีย์ส่งคืนมูลค่าก็เท่ากับที่ซื้อเข้ามา

Navigation:  ระบบการเงิน > ลดหนี้/ส่งคืน >

6.  ลูกค้าทำใบลดหนี้ส่งคืน(อ้างบิลในปีเดียวกัน)การบันทึกบัญชีมีบัญชีต้นทุนขึ้นมาด้วยตรวจสอบเบื้องต้น ใบลดหนี้อ้างบิลซื้อ จำนวนเงินในการคีย์ส่งคืนมูลค่าก็เท่ากับที่ซื้อเข้ามา

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

สาเหตุ ในรายงานปกติจะโชว์ข้อมูลอ้างอิงการทำลดหนี้ต้องช่องเพื่อเอกสารว่าเป็นเอกสารรับเข้าเบอร์อะไร แต่ของลูกค้าไม่มี  จากสาเหตุนี้เลขทำให้โปรแกรมไปมองราคาต้นทุนในการส่ง

จากราคาซื้อล่าสุด ซึ่งราคาไม่เท่ากับมูลค่าส่งคืนที่เขาคีย์ไว้จึงเกิดผลต่างขึ้น

 

วิธีแก้ไข ผมให้ลูกค้าไปที่เมนูสินค้าข้อ 7.3 ไปที่สินค้าตัวนั้น เข้าไปใน Ctrl+F7 ลองกรอกเพื่อเอกสารเข้าไปเอง  แล้วคำนวณต้นทุนใหม่ก็ แล้วลงบัญชีใหม่ใบนั้นก็ได้ผล

ถ้าลบแล้วคีย์ใหม่ ก็น่าจะได้เหมือนกันนะครับ