5B8.   ต้นฉบับเราเรียดดูรายงานย้อนหลัง เช่นดู01/01/50-31/12/57 รายงานต้นฉบับจะขึ้นรหัสทรัพท์สินให้ทั้งหมด แต่ถ้าเราสร้างรายงานใหม่เป็น xls รายางานตัวนี้จะออกให้ไม่ถูกต้อง คือจะออกเฉพาะ สินทรัพย์ที่ซื้อมาในปีปัจจุบันเท่านั้น

Navigation:  แบบฟอร์ม และ รายงาน > ปัญหาต่าง ๆ ในการพิมพ์รายงาน > 5.  รายงานบัญชี > B.  รายการทรัพย์สิน >

5B8.   ต้นฉบับเราเรียดดูรายงานย้อนหลัง เช่นดู01/01/50-31/12/57 รายงานต้นฉบับจะขึ้นรหัสทรัพท์สินให้ทั้งหมด แต่ถ้าเราสร้างรายงานใหม่เป็น xls รายางานตัวนี้จะออกให้ไม่ถูกต้อง คือจะออกเฉพาะ สินทรัพย์ที่ซื้อมาในปีปัจจุบันเท่านั้น

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

5b8-1

 

5b8-2

 

สาเหตุ โครงสร้างรายงานของxls Query เขียนไม่ถูกต้อง

 

วิธีแก้ไข แก้     Query  ในxlsใหม่

*Query=DTOS(PURDAT)>='Date1()'.AND. DTOS(PURDAT)<='Date2()'

Query=DTOS(PURDAT)>='dPosDat1()'.AND. DTOS(PURDAT)<='dPosDat2()'