5B3.  รายงาน ไม่ได้ติ๊กตรง พิมพ์ทุกรหัส แต่โปรแกรมพิมพ์สินทรัพย์ที่ขายไปแล้วจาก ปี 51 52 53ออกมาด้วย ซึ่ง ยอดยกไปก็เป็น 0 แล้ว

Navigation:  แบบฟอร์ม และ รายงาน > ปัญหาต่าง ๆ ในการพิมพ์รายงาน > 5.  รายงานบัญชี > B.  รายการทรัพย์สิน >

5B3.  รายงาน ไม่ได้ติ๊กตรง พิมพ์ทุกรหัส แต่โปรแกรมพิมพ์สินทรัพย์ที่ขายไปแล้วจาก ปี 51 52 53ออกมาด้วย ซึ่ง ยอดยกไปก็เป็น 0 แล้ว

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

re-ass01

 

เป็นเพราะ สินทรัพย์ตัวนั้น ไม่ได้ติ๊กถูกตรงคิดค่าเสื่อม กลับไป ติ๊กถูก ก็จะไม่ขึ้นค่ะ

 

re-ass02

 

re-ass03

 

หรือไม่ก็ให้ update โปรแกรมค่ะ ช่วงเดือน กรกฎาคม 2557 มีการแก้ไขโปรแกรมให้แล้วค่ะ