5.  รับชำระหนี้ด้วยลูกหนี้ 3 รหัส  โดยรับเช็คมา 1 ใบ

Navigation:  ระบบการเงิน > รับชำระหนี้ >

5.  รับชำระหนี้ด้วยลูกหนี้ 3 รหัส  โดยรับเช็คมา 1 ใบ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

ตัวอย่าง ลูกหนี้ มี 3 ราย รับด้วยเช็ค 1 ใบ        

ขั้นตอน        

1. กำหนดวิธีการรับชำระหนี้ ขึ้นมาใหม่ ที่เริ่มระบบ 4. ระบบขาย 2. วิธีการรับชำระหนี้ โดยผูกบัญชีเดียวกับ ลูกหนี้ รายตัวที่ทำในขั้นตอนขายเชื่อ        

2. เข้าไปรับชำระหนี้ในหน้าจอ RE รับ โดยรับปกติแต่ใน คอลัมน์ F7 ให้เลือก วิธีการรับจากขั้นที่ 1 ซึ่งโปรแกรมจะไม่บันทึกบัญชีให้ใน ขั้นตอนนี้ แต่จะล้างลูกหนี้ รายตัวให้        

3. พอรับลูกหนี้รายสุดท้าย ในส่วน F7 ให้ใส่วิธีการรับจากขั้นที่ 1 โดยนำยอดลูกหนี้ 2 รายแรกมารวมกัน แล้วใส่เป็นยอดติดลบ แล้วค่อยบันทึกด้วยเช็ค ตามยอดเช็ค        

*** การทำประยุกต์ แบบนี้ถ้าข้ามเดือน ก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการตรวจสอบรายงานลูกหนี้ กับบัญชีลูกหนี้ อาจจะไม่ตรงกัน เพราะ 2 ใบแรกที่เราทำรับชำระหนี้ โปรแกรมไม่มีการบันทึกบัญชีล้างลูกหนี้ แต่มีการลดยอดลูกหนี้รายตัวให้ ก็อาจจะเป็นสาเหตุได้ แต่ถ้าตัดครบก็ไม่มีปัญหาอะไร