5.  ทำใบลดหนี้ส่งคืน  GR โดยลดหนี้ ส่งคืนสินค้าด้วย แต่ ราคาที่ลดหนี้ ลดลงจาก ซื้อ เช่น ซื้อมา 5 ชิ้น                     cost_gr

ราคาต่อหน่วย  600 บาท เมื่อทำลดหนี้ GR ส่งคือ 1 ชิ้นราคา 500  แล้วมีผลทำให้สินค้าที่เหลืออยู่ ต้นทุนกลายเป็น 625 ตามรูป      

Navigation:  ระบบการเงิน > ลดหนี้/ส่งคืน >

5.  ทำใบลดหนี้ส่งคืน  GR โดยลดหนี้ ส่งคืนสินค้าด้วย แต่ ราคาที่ลดหนี้ ลดลงจาก ซื้อ เช่น ซื้อมา 5 ชิ้น                     cost_gr

ราคาต่อหน่วย  600 บาท เมื่อทำลดหนี้ GR ส่งคือ 1 ชิ้นราคา 500  แล้วมีผลทำให้สินค้าที่เหลืออยู่ ต้นทุนกลายเป็น 625 ตามรูป      

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

     

 

cost_gr

 

สาเหตุ โปรแกรมจะเอาราคาที่เหลือ ที่หลังจากหักต้นทุนในGr   แล้วเฉลี่ยกับจำนวนที่มีอยู่ ในล็อตนั่น เช่น ชื้อมา 5 ชิ้น  ราคา 600 รวมเป็นเงิน 3,000  ลดหนี้ส่งคืน 1ชิ้น  ราคาที่ลด 500  บาท  ส่วนต่าง 100 บาท  จะเอาส่วนต่างที่เหลือไปหาร 4 สินค้าที่เหลือราคาต่อหน่วยก็จะเปลี่ยนไปเป็น   625 บาท                                          

แต่ถ้าทำส่งคืน 5 ชิ้น ราคา 500 รวมเป็น 2,500 โปรแกรมจะตัดต้นทุนรวมที่ 3,000 เพื่อให้ไม่มีปัญหากรณีจำนวนเป็น 0 แต่มูลค่ายังเหลืออยู่ ก็เลยต้องตัดตามล๊อต