5.  ใช้ Windows 98 ไม่มีเมนู install new fonts ทางเราจึงส่ง Font Folder Fixer ไปให้ แต่ก็ยังไม่สามารถ install ได้

Navigation:  Add Fonts >

5.  ใช้ Windows 98 ไม่มีเมนู install new fonts ทางเราจึงส่ง Font Folder Fixer ไปให้ แต่ก็ยังไม่สามารถ install ได้

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

วิธีแก้ไข ให้ส่งไฟล์ desktop.ini (ใน C:\windows\fonts) เพื่อให้ลูกค้า copy ลงเครื่อง

โดยต้อง Boot กด F8  แล้วเลือก Command Promt only จากนั้นค่อย copy แต่ก็ยังไม่ได้ขึ้น error ‘access denine’

ก็ต้องใช้คำสั่ง attrib –h desktop.ini ก่อนแล้วจึง copy ได้ (เพราะถูก hidden ไว้)