5.  ลูกค้าต้องการป้อนเอกสารที่ตัดในหน้าจอมัดจำ แต่คลิกเข้าไปในแท็ปของ Ctrl+F8 เพื่อจะคลิกขวาเพิ่มไม่ได้ โปรแกรมฟ้องว่า “ ทำการตัดเงินมัดจำไปแล้ว ห้ามแก้ไข”  ทั้งที่ตัดมัดจำเรียบร้อยยังเป็น N อยู่ และยังมียอดคงค้างด้วย

Navigation:  ระบบขาย > รับเงินมัดจำ >

5.  ลูกค้าต้องการป้อนเอกสารที่ตัดในหน้าจอมัดจำ แต่คลิกเข้าไปในแท็ปของ Ctrl+F8 เพื่อจะคลิกขวาเพิ่มไม่ได้ โปรแกรมฟ้องว่า “ ทำการตัดเงินมัดจำไปแล้ว ห้ามแก้ไข”  ทั้งที่ตัดมัดจำเรียบร้อยยังเป็น N อยู่ และยังมียอดคงค้างด้วย

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

สาเหตุ  เพราะมีการตัดยอดมัดจำไปแล้วบางส่วน สังเกตุใน Ctrl+F8 มีเอกสารที่ตัดแล้ว หากต้องการเพิ่มเอกสารที่ตัดเข้าไปอีกต้องใช้คีย์บอร์ดกด Ctlr+F8 แล้วคลิกขวาเพิ่ม จึงจะได้  หากใช้เม้าส์คลิกจะไม่ได้ค่ะ แต่หากใน Ctrl+F8 ยังไม่มีเอกสารที่ตัดเลย จะสามารถใช้เม้าส์คลิกเข้าไป แล้วคลิกขวาเพิ่มได้