5.  มูลค่าสินค้าติดลบ (จำนวนเป็นบวก) ในรายงานสินค้าคงเหลือ

Navigation:  ระบบสินค้า > ปัญหาของการพิมพ์รายงานสินค้า >

5.  มูลค่าสินค้าติดลบ (จำนวนเป็นบวก) ในรายงานสินค้าคงเหลือ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 พิมพ์รายงานสินค้าคงเหลือ จำนวนเป็นบวกแต่มูลค่าสินค้าคงเหลือติดลบ

         Less Value Stock

 

  สาเหตุ        ยอดยกมาของแฟ้มล๊อตสินค้า(Stcrd) ไม่สัมพันธ์กับข้อมูลแฟ้มคลังสินค้า (Stloc )อาจเกิดจากการเปลี่ยนวิธีการคำนวณต้นทุนจาก Average เป็น FIFO หรือ รายการล๊อตหายไปไม่ทราบสาเหตุ

 วิธีแก้ไข         คีย์รายการล๊อตยกมากลับเข้าไป แล้วทำการปรับปรุงยอดยกมาตามล๊อต

 ข้อสังเกต กรณีที่สินค้าส่วนใหญ่หรือทั้งหมดมียอดยกมาผิดปกติ น่าจะเกิดจากเปลี่ยนวิธีการคำนวณต้นทุนจาก Average เป็น FIFO

 

ตัวอย่าง

         filename

 

 จากรูปจะเห็นได้ว่า แฟ้มข้อมูลหลัก(Stmas) และแฟ้มคลังสินค้า(Stloc) มีจำนวน 10.00 และมีมูลค่า 10,000.00 เท่ากัน แต่แฟ้มข้อมูลส๊อตสินค้า(Stcrd) กลับไม่มีรายการ ซึ่งตามปกติในแฟ้มข้อมูลล๊อตควรจะต้องมีรายการของปีก่อน ๆ และมีจำนวนเดิมรวมกันแล้วต้องได้เท่ากับ 10.00 และมีมูลค่าเดิมรวมกันแล้วเท่ากับ 10,000.00  (แฟ้มล๊อตสินค้าผิดปกติ จะต้องคีย์รายการเพิ่มเข้าไปให้ถูกต้อง ห้ามใช้หัวข้อปรับปรุงยอดยกมาตามข้อมูลล๊อตก่อนที่จะคีย์รายการล๊อตเข้าไป)

 

         

 

 เมื่อเลือกแท๊ป รายการเคลื่อนไหวของสินค้า(สต๊อกการ์ด) <Ctrl+F7> จะพบว่ามีการขายสินค้าอยู่ 1 รายการ จำนวน 5.00 เมื่อนำไปหักกับยอกยกมาก็จะได้จำนวนคงเหลือเท่ากับ 5.00 ส่วนมูลค่าของยอดยกมาเท่ากับ 10,000.00 ก็จะนำไปหักกับ มูลค่าทุนในการขาย ก็จะเท่ากับ 10,000.00 – 17,500 = -7,500.00 (มูลค่าทุนในบิลขายโปรแกรมหาต้นทุนจากล๊อตรับเข้าไม่พบก็จะใช้ราคาทุนมาตราฐานคือ 3,500.00 คูณกับ 5.00 = 17,500.00)