5.  ปัญหาคือ  คีย์ IV 2  ใบ ประเภทราคา 1 รวม vat เหมือนกัน แต่ IV อีกใบนึงมาใส่ รายละเอียดสินค้า ช่อง V เป็น 0

Navigation:  ระบบการเงิน > การพิมพ์ในรับชำระหนี้ >

5.  ปัญหาคือ  คีย์ IV 2  ใบ ประเภทราคา 1 รวม vat เหมือนกัน แต่ IV อีกใบนึงมาใส่ รายละเอียดสินค้า ช่อง V เป็น 0

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

re-01

re-02

ลูกค้ามีการรับชำระหนี้ด้วย IV ทั้ง 2 ใบ  สั่งพิมพ์ฟอร์มต้นฉบับ (แบบIV)

 

re-03

 

re-04

 

วิธีแก้ไข

~SAV_TOT7:  0,      "",                 "",                 "RATZ = ARTRNX->AMTRAT0 - (ARTRNX->AMTRAT0 * ARTRNX-DISCAMT / ARTRNX->AMOUNT); RATX = IIF(ARTRNX->FLGVAT='1',ARTRNX->TOTAL - RATZ - ARTRNX-VATAMT, ARTRNX->TOTAL - RATZ)"