59. สร้างสินค้าชุดธรรมดา ในส่วนของสินค้าประกอบในช่องจำนวนใส่ไม่ตรงกับหน้าจอรายละเอียดสินค้า

เช่น ในหน้าจอใส่ หน่วยย่อยเป็น ชิ้น หน่อยใหญ่เป็น ชิ้น ตัวคูณให้เป็นหน่วยย่อย คือ 1 แต่ในหน้าจอสินค้าชุดใส่เป็น 0.30 ชิ้น

นำไปเปิดบิลขายได้ตามปกติ แต่พอสั่งคำนวณสินค้า 74 แล้วให้โปรแกรมตรวจสอบในส่วนของตัวคูณเป็นหน่วยย่อย โปรแกรมฟ้องข้อผิดพลาด  เรื่องตัวคูณ

แต่ถ้าเป็นสินค้าชุดพิเศษ หรือนำสินค้าตัวนั้นไปเปิดบิลขายแล้วใส่เป็น 0.30 ชิ้น คำนวณไม่ฟ้องอะไรเลย

Navigation:  ระบบขาย > บิลขาย >

59. สร้างสินค้าชุดธรรมดา ในส่วนของสินค้าประกอบในช่องจำนวนใส่ไม่ตรงกับหน้าจอรายละเอียดสินค้า

เช่น ในหน้าจอใส่ หน่วยย่อยเป็น ชิ้น หน่อยใหญ่เป็น ชิ้น ตัวคูณให้เป็นหน่วยย่อย คือ 1 แต่ในหน้าจอสินค้าชุดใส่เป็น 0.30 ชิ้น

นำไปเปิดบิลขายได้ตามปกติ แต่พอสั่งคำนวณสินค้า 74 แล้วให้โปรแกรมตรวจสอบในส่วนของตัวคูณเป็นหน่วยย่อย โปรแกรมฟ้องข้อผิดพลาด  เรื่องตัวคูณ

แต่ถ้าเป็นสินค้าชุดพิเศษ หรือนำสินค้าตัวนั้นไปเปิดบิลขายแล้วใส่เป็น 0.30 ชิ้น คำนวณไม่ฟ้องอะไรเลย

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

วิธีแก้ไข  ให้นำแผ่นมา Update