582.  บันทึกบัญชีแบบ Periodic ดูกระดาษทำการ ตัวเลขของสินค้ายกมาต้นปีไม่วิ่งเข้างบกำไรขาดทุนให้ แต่ในงบทดลองวิ่งปกติ

Navigation:  แบบฟอร์ม และ รายงาน > ปัญหาต่าง ๆ ในการพิมพ์รายงาน > 5.  รายงานบัญชี > 8.  กระดาษทำการ >

582.  บันทึกบัญชีแบบ Periodic ดูกระดาษทำการ ตัวเลขของสินค้ายกมาต้นปีไม่วิ่งเข้างบกำไรขาดทุนให้ แต่ในงบทดลองวิ่งปกติ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

สาเหตุ เกิดจากในหน้าจอ บัญชีข้อ 3 ลูกค้ามีแผนก 6 แผนก และมีตัวเลขอยู่ในบัญชีที่แผนกว่างๆ แต่ในบัญชีข้อ 5 ไม่มีบัญชีที่เป็นแผนกว่างๆ

ให้ลูกค้าเข้าไปเพิ่มบัญชี แล้วตรงแผนกไม่ต้องใส่ ตัวเลขก็วิ่งเข้างบกำไรขาดทุนให้ปกติ