561.  นำรายงานตัวนี้ไปเทียบกับรายงาน 565 แล้วได้ยอดคงเหลือไม่เท่ากัน

Navigation:  แบบฟอร์ม และ รายงาน > ปัญหาต่าง ๆ ในการพิมพ์รายงาน > 5.  รายงานบัญชี > 6.  งบทดลอง >

561.  นำรายงานตัวนี้ไปเทียบกับรายงาน 565 แล้วได้ยอดคงเหลือไม่เท่ากัน

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

สาเหตุ  รายงาน 561 จะแสดงยอดของแต่ละแผนก ซึ่งจะทำให้ผลรวมด้านล่างมาจากยอดของแต่ละแผนกรวมกัน ส่วน 565 จะเป็นยอดสรุปแล้ว

ตัวอย่าง

รายงาน 561

re561

 

รายงาน 565

re565