56. ปัญหา  ลูกค้าเปิดบิล IV โดยอ้างถึงSO ไม่สามารถเปิดได้

Navigation:  ระบบขาย > บิลขาย >

56. ปัญหา  ลูกค้าเปิดบิล IV โดยอ้างถึงSO ไม่สามารถเปิดได้

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

สาเหตุ  สินค้าคงเหลือมียอดเท่ากับ 1 ชิ้น ในตอนที่เปิดใบสั่งขายใส่จำนวนเป็น 2 ชิ้น แล้วใส่ตัว    คูณเป็น .05  เมื่อคูณ กับ 2 แล้วจะได้ยอดเท่า 1 ชิ้นตามที่สินค้าเหลืออยู่ แต่ไม่สามารถเปิดบิลได้จะขึ้นข้อความดั้งนี้

 

iv-so-01

 

วิธีแก้ไข  พี่โปรแกรมเมอร์แจ้งว่าต้องใส่ให้สินค้าติดลบได้เป็น y ถึงจะสามารถเปิดบิลได้

       หรือ เปิดบิลโดยไม่อ้างSO แล้วไปใส่ยอดยกเลิกเข้าไปเองก็จะสามารถเปิดบิลได้ค่ะ