55. ปัญหาที่หน้าใบสั่งขายแจ้งเตือนเกินวงเงิน  ไม่เหมือนที่หน้าจอใบอินวอยส์  ตัวอย่างดังรูป

Navigation:  ระบบขาย > บิลขาย >

55. ปัญหาที่หน้าใบสั่งขายแจ้งเตือนเกินวงเงิน  ไม่เหมือนที่หน้าจอใบอินวอยส์  ตัวอย่างดังรูป

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

1. ยกตัวอย่างตั้งวงเงิน 4000 บาท

 

iv_cre-01

 

 

iv_cre-02

 

2. จังหวะการเตือนเกินวงเงินที่หน้าใบสั่งขาย เตือนด้วยยอดรวมเงิน ก่อนส่วนลด ก่อน Vat

 

iv_cre-03

 

3. จังหวะการเตือนหน้าอินวอยส์เตือนด้วยยอดหลัง Vat

 

iv_cre-04

 

สาเหตุ โปรแกรมจะคำนวณโดยประมาณการ โดยรวมยอดจาก F8 ลงมา  เพราะถ้าลูกค้าทะยอยส่งของระบบจะไม่สามารถนำส่วนลดท้ายบิลมาคิดหัก ยอดขายได้