542.  ใช้ Express เป็น v. ไทยอังกฤษ  log In เข้าใช้งานเมนูภาษาอังกฤษ พิมพ์รายงาน542 ยอดรวมท้ายรายการ เป็น รวม  ไม่ขึ้น Total

Navigation:  แบบฟอร์ม และ รายงาน > ปัญหาต่าง ๆ ในการพิมพ์รายงาน > 5.  รายงานบัญชี > 4.  แยกประเภท >

542.  ใช้ Express เป็น v. ไทยอังกฤษ  log In เข้าใช้งานเมนูภาษาอังกฤษ พิมพ์รายงาน542 ยอดรวมท้ายรายการ เป็น รวม  ไม่ขึ้น Total

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

วิธีแก้ไข     แก้ไขรายงานต้นฉบับ หลังจากนั้นให้ก๊อบไฟล์ GLLEDDEP.RWT ไปเก็บ ใน folder ENG

         หรือส่งแผ่นมา Up date program