542.  (รายงานแยกประเภท แบบรวมแผนก) แต่ต้องการดูเฉพาะแผนกที่ขึ้นต้น 200 ตัวสุดท้ายจะเป็นอะไรก็ได้

Navigation:  แบบฟอร์ม และ รายงาน > ปัญหาต่าง ๆ ในการพิมพ์รายงาน > 5.  รายงานบัญชี > 4.  แยกประเภท >

542.  (รายงานแยกประเภท แบบรวมแผนก) แต่ต้องการดูเฉพาะแผนกที่ขึ้นต้น 200 ตัวสุดท้ายจะเป็นอะไรก็ได้

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

สาเหตุ รายงาน 542 แยกประเภท แบบรวมแผนก โปรแกรมจะไม่สนใจแผนกในหน้าจอที่กำหนดที่หน้าจอเลย  จะออกทุกแผนกตลอด   ถ้าแต่ไปดูรายงาน 541 ก็จะกลายเป็นว่า ออกเฉพาะแผนก 200* ก็จริง แต่ก็จะแยกกัน ไม่รวมกันให้ เช่น เงินสด แผนก 2001 , เงินสด แผนก 2002 ซึ่งลูกค้าต้องการดูยอดรวมของแผนก 200* ทั้งหมด โดยไม่ต้องแยกกัน

 

วิธีแก้ไข  ให้แก้ไขรายงาน โดยใส่ Filter=depcod=’200’ ในส่วนของ File=GLJNLIT