5. ลูกค้าไม่ต้องการให้แก้เอกสารที่รับรองไปแล้วโดย BIT9  แต่เอกสารที่ถูกรับรองโดย BIT9 ยังแก้ไขได้เหมือนเดิม

Navigation:  เริ่มระบบ >

5. ลูกค้าไม่ต้องการให้แก้เอกสารที่รับรองไปแล้วโดย BIT9  แต่เอกสารที่ถูกรับรองโดย BIT9 ยังแก้ไขได้เหมือนเดิม

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

สาเหตุ เพราะที่เมนูเริ่มระบบ(เริ่มระบบ 1.2 ,หรือเริ่มระบบ 4. กรณีต้องการกำหนดแค่บางเมนู) ลูกค้าไม่ได้กำหนด ช่องรับรองเอกสารต้องขออนุมัติ ระดับ เอาไว้ ถึงเอกสารจะถูกรับรองไปแล้วก้อยังแก้ไขได้