4.  แบบฟอร์มใบเสนอราคาต้นฉบับภาษาอังกฤษ พิมพ์ฟอร์มออกมาแล้วหลังคำว่า  Good Thru เป็น ~TILdays

Navigation:  ระบบขาย > ใบเสนอราคา >

4.  แบบฟอร์มใบเสนอราคาต้นฉบับภาษาอังกฤษ พิมพ์ฟอร์มออกมาแล้วหลังคำว่า  Good Thru เป็น ~TILdays

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

สาเหตุ ในหน้าจอแก้ไขฟอร์ม ตัวแปร ~TIL กับคำว่า days พิมพ์ติดกันอยู่

 

วิธีแก้ไข ให้ไปเคาะวรรคให้ห่างกัน จึงจะแสดงข้อมูลถูกต้อง